FRANS AF ASSISI
et menneske for alle tideret menneske for alle tider

JOHANNESEVANGELIET
en indføring i voksendåb

TRO & VIDENSKAB
verdener i dialog

GRÆNSELANDET
mødet mellem spiritualitet og psykologi

KRISTENDOM OG SOCIAL RETFÆRDIGHED
Budet om næstekærlighed

VI REJSER TIL ROM
tips og stemninger

STUDIEKREDS
den kristne spiritualitets historie