Jeg arbejder på dansk, engelsk, italiensk og skandinavisk
Hvor livet løber sammen